Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER


Çözeltiler
• Şekerli Su
• Tuzlu Su
• Asitli Su
• Bazlı Su
• Alkol – İyot
• Hava
• Çay
• Kola
• Soda
• Gazoz
• Kolonya
• Ter
• Tükürük
• Gözyaşı
• Ham petrol
• Cam (Si, Na2O)
• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)
• Sirke
• Maden suyu
• Metal para
• Çelik
• Deniz suyu
Lehim

HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER


• Demir tozu – Kükürt tozu
• Su – Tebeşir tozu
• Su – Kükürt tozu
• Su – Yağ
• Su – Benzin
• Elma – Armut
• Çamurlu su
• Kum – Su
• Kum – Çakıl
• Su – Talaş
• Toprak
• Sis
• Süt
• Ayran
• Su – Demir Tozu

Hetorojen karışımlaremülsiyon, süspansiyon, koloit, aerosol olmak üzere dörde ayrılır.

Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi

Koloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara denir. Homojen gibi görünürler,karışımı oluşturan maddeler gözle görülemezler,ancak karışımdan ışın demeti veya lazer ışını geçirilerek fark edilebilirler. Duman,jöle,boya gibi maddeler buna örnektir.

Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Sis, sprey, baca dumanı buna örnektir.Aerosol karışımların çoğu koloite örnektir.Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler Resimleri

 • 17
  Karışımların nasıl ayırt edilir farkları. Yani homojen ve heterojen karışım farkı 3 yıl önce

  Karışımların nasıl ayırt edilir farkları. Yani homojen ve heterojen karışım farkı

 • 6
  Homojen karışım örnekleri 3 yıl önce

  Homojen karışım örnekleri

Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler Sunumları

 • 22
  Önizleme: 3 yıl önce

  Karışımlar sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KARIŞIMLARstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  2. Sayfa
  Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.KARIŞIMLAR NEDİRstyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  1- Karışımlar, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.2- Karışımı oluşturan maddeler kendi (kimyasal) özelliklerini yani kimliklerini kaybetmezler.3- Karışımlar sonucu yeni madde oluşmaz.4- Karışımı oluşturan maddeler istenilen her oranda birleşebilirler.5- Karışımlar en az iki farklı maddeden (atomdan yani elementten veya bileşikten) oluşurlar. 6- Karışımlar fiziksel değişme sonucu oluşup fiziksel yollarla (eleme, süzme, dinlendirme gibi) ayrılırlar.7- Karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler.8- Karışımlar saf madde değillerdir.9- Karışımlar formüllerle gösterilmezler. (Saf madde olmadıkları için).10- Karışımların öz kütleleri sabit değildir.11- Karışımların erime, kaynama, donma, yoğunlaşma sıcaklıkları sabit değildir…Karışımların Özellikleri style.visibility

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır…1- Homojen karışımlar: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır.2- Heterojen Karışımlar: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır Karışım Çeşitleristyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Karışımı oluşturan maddeler, karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışlardır. Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde Homojen Karışımlar (Çözeltiler)style.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
   1- Homojendirler 2- Dipte çökelti oluşturmazlar. 3- Berrak görünüşlüdürler. 4- Tanecikleri gözle görülmez. 5- Süzme ile ayrılmazlar. 6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır.Homojen Karışımların Özellikleristyle.visibility

  8. Sayfa
   A- Katı-Katı çözeltiler:  Alaşımlar =metal+metal B- Sıvı çözeltiler: Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu  C- Gaz çözeltiler:  Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz... style.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmaz.  Örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su) Süt, ayran, toprak, beton, sis….Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): style.visibility

  10. Sayfa
    1- Heterojen özellik gösterirler. 2- Bulanık görünürler. 3- Dipte çökelti oluştururlar. 4- Genellikle tanecikleri gözle görülür. 5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar. Heterojen Karışımların Özellikleri:style.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
   A- Süspansiyon (katı- sıvı) Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: ayran, pişmiş Türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan. Heterojen karışım çeşitleri style.visibility

  12. Sayfa
   B- Emülsiyon (sıvı- sıvı) Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağı-su, benzin-su, süt…style.visibility

  13. Sayfa
   C- Aerosol (sıvı- gaz) Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler… style.visibility

  14. Sayfa
  Tanecik yapılarıstyle.visibility

  15. Sayfa
  AYŞE BAYRAKTARBETÜL DAŞKINERHAZIRLAYANLAR

 • 11
  Önizleme: 3 yıl önce

  Karışımların sınıflandırılması sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASIHAZIRLAYANFEHMİ GÜR

  2. Sayfa
  KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASIİçerik:Heterojen ve homojen karışımlarSıcaklığın ve basıncın çözünürlüğe etkisiFarklı maddelerin çözünürlüklerinin karşılaştırılmasıÇözünürlük maddenin kimlik özelliği midir?Karışımların bileşimleri değiştikçe fiziksel özellikleri değişir mi?Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır?Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir?Farklı maddelerin çözünürlükleri aynı mıdır?Çözünürlüğü neler etkiler?

  3. Sayfa
  KARIŞIMLARDoğadaki maddelerin çoğu saf halde bulunmaz. Çevremizde gördüğümüz maddeler genellikle karışım halindedir. Soluduğumuz hava, yediğimiz çikolata, kek, içtiğimiz meyve suyu, süt hatta kullandığımız maddeni para değişik türde maddelerin karışımıdır.Tüm karışımlar aynı özellikte midir?Meyve salatası ve tuzlu suyun farkı nedir?Süt bir karışımdır, homojenize edilmiş süt ne anlama gelir?Karışım iki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları fiziksel sistemledir. Karışımı oluşturan maddelerin her birine bileşen denir.Meyve salatası değişik meyvelerden oluşan bir karışımdır.Saf su ve tuzlu su görünüş olarak birbirinden farksızdır.

  4. Sayfa
  KARIŞIMLARKarışımı oluşturan maddeler karışım içinde dağılma şekillerine göre; homojen ve heterojen karışım olarak ikiye ayrılır.HETEROJEN KARIŞIMTuzlu su, şekerli su, alkol – su, gazoz ve hava gibi birbiri içerisinde her bölümünde eşit şekilde dağılmış olan karışımlara homojen karışım denir.Homojen karışımlara aynı zamanda çözelti denir.Sis, meyve salatası, duman, köpük vb. karışımlar ise her bölümünde eşit dağılmadığı için heterojen karışım olarak adlandırılır.Heterojen karışımlar kendi aralarında süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve koloit vb. olmak üzere gruplara ayrılır.HOMOJEN KARIŞIM

  5. Sayfa
  KARIŞIMLARHETEROJEN KARIŞIMLARBir sıvının veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol denir. Duman ve sis örnek verilebilir.Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan karışımlara süspansiyon denir. Örneğin tebeşir tozu su karışımı bir süspansiyondur.Çözünmeyen iki sıvının birbiri içerisinde heterojen dağılmasıyla oluşan karışımlara emülsiyon denir. Zeytinyağı – su karışımı emülsiyona örnektir.Bir maddenin sıvı içerinde “asılı” kalmasıyla oluşan heterojen karışımlara koloit karışımlar denir. Süt bir koloit karışımdır.SütSisSu + Zeytinyağı

  6. Sayfa
  KARIŞIMLARKarışımı oluşturan bileşenler farklı fiziksel hallerde olabilirHOMOJEN KARIŞIMLARFiziksel HalKarışımBileşenlerKatı – kat AlaşımBakır – Çinko Katı – sıvı Tuzlu suTuz – su Sıvı – sıvı KolonyaSu – Etilalkol Sıvı – gaz GazozSu – CO2Gaz – gaz Hava H2 – N2HETEROJEN KARIŞIMLARKatı – katı BetonKum – çimento Katı – sıvı ÇamurSu – toprak Sıvı – sıvı EmülsiyonSu – zeytinyağı Sıvı – gaz AerosolSisBronzBeton

  7. Sayfa
  KARIŞIMLARBileşimi her yerde aynı olan karışımlara homojen karışım denir. Homojen karışımlara çözeltiler de denir. Bir çözelti çözücü ve çözünende oluşur. Çözünen daha az miktarda, çözücü ise çözünene göre daha fazla miktarda olan maddedir. Bir yemek kaşığı şeker suda çözündüğünde bileşimi her yerde aynı olan homojen karışım elde edilir. Bu homojen karışımda şeker çözünen su ise çözücüdür. Çözücüsü su olan çözeltilere sulu çözeltiler denir. ÇÖZELTİ VE ÇÖZÜNÜRLÜKÇözünen + Çözücü = ÇözeltiŞekerSuŞekerli su

  8. Sayfa
  KARIŞIMLARÇözeltilerin fiziksel durumunu genellikle çözücüler belirler. Çözeltiler fiziksel haline bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler. Katı çözeltiler, sıvı çözeltiler ve gaz çözeltiler olarak isimlendirilebilirler.ÇÖZELTİ TÜRLERİBileşen 1Bileşen 2Çözeltinin DurumuÖrnekGazSıvıKatıSıvıSıvıKatı GazGazGazSıvıKatıKatı GazSıvıKatıSıvıSıvıKatı HavaSodalı su (suda CO2)Paladyumda H2Suda etil alkolSuda NaClPrinç Cu/Zn),lehim (Sn/Pb) FİZİKSEL HALLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER

  9. Sayfa
  KARIŞIMLARAşağıdakilerin hangisinde, verilen çözelti türünün karşısındaki örnek yanlıştır? Çözelti Çözücü çözünen örnek A-) Sıvı katı Deniz suyu B-) Sıvı Sıvı Kolonya C-) Gaz Sıvı Gazoz D-) Gaz Gaz Hava E-) Katı Katı TunçSORU1:(ÖSS 1995)Cevap style.visibility

  10. Sayfa
  KARIŞIMLARKimyacılar çözeltileri bir katıyı çözme gücüne bağlı olarak karakterize ederler. Bunlar doymuş çözelti, belirli bir sıcaklıkta, söz konusu bir çözücü ortamında bir katının çözünebilen maksimum miktarını içerir. Doymamış çözelti ise çözebilme gücünden daha az miktarda katı içerir. Bir üçüncü tür aşırı doymuş çözelti ise, doymuş çözeltide mevcut olandan daha fazla katı içerir.Aşırı doymuş çözeltiler çok kararlı çözeltiler değildirler. Zamanla çözünen maddenin bir kısmı kristal olarak, aşırı doymuş çözeltiden ayrılırlar. Kristalleşme, çözünen katının çözeltiden ayrılıp, kristaller oluşturma işlemidir.Örneğin; 20 oC ta 100 mL suda en fazla 36 gr. NaCl tuzu çözünebilir. Bu sıcaklıkta;100 mL suya 36 gr. NaCl ekleyerek oluşturulan çözelti doymuş çözeltidir.100 mL suya 36 gramdan daha az NaCl ekleyerek oluşturulan çözelti doymamış çözeltidir.Özel koşullarda 100 mL suya 36 gramdan daha fazla NaCl ekleyerek oluşturulan çözelti aşırı doymuş çözeltidir.ÇÖZÜNENİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE GÖRE

  11. Sayfa
  KARIŞIMLARÇözeltiler içerdikleri çözünen maddenin göreceli miktarlarına göre seyreltik ve derişik olmak üzere ikiye ayrılırlar.Verilen bir çözelti için belirli miktar çözücüde çözünmüş madde miktarına Derişim denir. Derişimin düşük olduğu çözeltilere seyreltik çözeltiler, derişimin yüksek olduğu çözeltilere ise derişik çözeltiler denir.Laboratuarlarda en çok asit çözeltilerinin kıyaslanmasında kullanılır.ÇÖZÜNENİN MİKTARINA GÖRE 0,5 M HCl çözeltisi100 mL1,5 M HCl çözeltisi100 mL1 M HCl çözeltisi100 mL

  12. Sayfa
  KARIŞIMLARSuda çözünen tüm maddeler iki kategoriden birinde bulunurlar; elektrolit ve elektrolit olmayan. Bir elektrolit suda çözündüğünde elektriği iletebilen çözelti oluşturabilen maddedir ve oluşan çözelti elektrolit çözeltidir. Elektrolit olmayan ise suda çözündüğünde elektriği iletmeyen maddedir. Oluşan çözelti ise elektrolit olmayan çözeltidir. Örnek: NaCl (k) + H2O  Na + (aq) + Cl- (aq) (elektrolit çözelti) C6H12O6 (k) + H2O  C6H12O6 (suda) (elektrolit olmayan çözelti)ELEKTRİK İLETKENLİKLERİNE GÖRE Elektriksel iletkenlik; İyonların derişimi ile doğru orantılıdır.Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Çünkü iyonların hızını artırır.

  13. Sayfa
  KARIŞIMLARBelli sıcaklıkta, verilen miktardaki bir çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Çözünürlük verilen sıcaklıkta doymuş çözeltinin derişimi olarak ta tanımlanır. Kullanılan hacim 100 cm3 ya da 100 mililitredir. Genellikle kimyada çözücü sudur. Çözünürlüğü aşağıdaki formülle ifade edebilirizÇÖZÜNÜRLÜKÇözünürlükÇözünenin Kütlesi (gram)100 gr. Su= Doygun bir çözeltideki çözünen maddenin oranı aşağıdaki formülle ifade edilebilir.Doygun çözeltideki çözünen maddenin oranı (%)Çözünen Maddenin Kütlesi Çözelti Kütlesi=X 100

  14. Sayfa
  KARIŞIMLARBazı durumlarda çözeltideki çözünen madde miktarı yaşamsal öneme sahiptir. Örneğin hastaya verilen “serum” da % 0,05 NaCl çözeltisi vardır. Bu değer 100 gram çözelti içinde 0,05 gram NaCl çözündüğünü belirtir. Yani çözünenin kütlesinin çözeltiye oranı 0.05 /100 dür. Serumda tuz oranını fazla olmasının vücuda zararları neler olabilir?MERAKLISINA…..Serum bir çözeltidir.

  15. Sayfa
  KARIŞIMLARÖrnek 1: Sodyum klorunun 20 oC ta çözünürlüğü 36 gr/100 ml sudur. Buna göre Çözeltideki tuz yüzdesi nedir?Çözüm:

  16. Sayfa
  KARIŞIMLARÖrnek 2: 30 gr şekerin 120 gr suda çözünmesiyle oluşan çözeltide çözünen şekerin kütlece yüzdesi nedir?Çözüm:

  17. Sayfa
  KARIŞIMLARÖrnek 3: Kütlece % 20 lik 400 gr şeker çözeltisinde kaç gram şeker çözünmüştür?Çözüm:

  18. Sayfa
  KARIŞIMLARÖrnek 4: 192 gr su ve 48 gr tuz ile hazırlanan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?Çözüm:

  19. Sayfa
  KARIŞIMLARÖrnek 5: Potasyum sülfatın 50 oC’taki çözünürlüğü 16,5 gr/ 100 gr sudur. Bu sıcaklıkta 200 gr su ile hazırlanan doymuş çözeltinin kütlesi kaç gramdır?Çözüm:

  20. Sayfa
  KARIŞIMLARUzun süre buzdolabında bekletilen reçelin kristalleşmesinden halk arasında “reçel şekerlendi” diye söz ederiz. Reçel ısıtılırsa eski haline döner. Peki reçelin neden şekerlendiğini hiç düşündünüz mü? Isıtma nasıl bir etki yaparak reçeli eski haline getirir?Sıcaklık şekerin çözünürlüğünü nasıl etkiler?ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERÇözücü ve çözünenin cinsiSıcaklıkBasınçOrtak iyon etkisiÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERÇözücü ve çözünenin cinsiSıcaklıkBasınçOrtak iyon etkisi Polar maddeler genellikle polar çözücülerde, apolar maddeler genellikle apolar çözücülerdeçözünürler. Şeker ve tuz gibi maddeler suda iyiçözünürken yağlı boya ise apolar çözücü olan benzende çözünürler.ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNENİN CİNSİ

  21. Sayfa
  KARIŞIMLAR Çözünürlüğü etkileyen en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Sıcaklığın çözünürlüğe etkisi maddenin cinsine ve fiziksel hallerine göre değişir. Katıların çözünürlüğüne sıcaklığın etkisini yandaki grafiği inceleyerek görelim. Başlangıç sıcaklığında NaCl ve KNO3’ın çözünürlükleri arasındaki fark çok azken sıcaklık arttıkça bu fark artmaktadır. Sıcaklık arttıkça katıların sudaki çözünürlüğü genellikle artar. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalan çok az katı vardır. Potasyum nitrat, sodyum nitrat ve potasyum klorunun çözünürlüğü sıcaklıkla artarken seryum sülfatın (Ce2(SO4)3) çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.KATILARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SICAKLIĞIN ETKİSİSıcaklık oCÇözünürlük gr/100 mL su

  22. Sayfa
  KARIŞIMLARSıcaklık (oC)Madde0102030405060708090Sodyum klorür35,735,836,036,336,537,037,237,838,639,0Sodyum nitrat73,08088,096,0104113124132148162Sodyum sülfat---50,448,846,745,344,143,743,1Potasyum klorür27,631,034,037,040,042,645,548,351,154,0Potasyum nitrat13,320,931,646,063,985,5110138169202Potasyum sülfat7,359,2211,112,814,716,518,320,021,122,9BAZI KATILARIN DEĞİŞİK SICAKLIKLARDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ( gr/100 gr Su)

  23. Sayfa
  KARIŞIMLARÖrnek 6: 60 oC sıcaklıkta 200 gr suda kaç gr KNO3 çözülebilir.Çözüm:

  24. Sayfa
  KARIŞIMLARÖrnek 7: 10 oC’ta 300 gr suya 270 gr NaNO3 eklendiğinde kaç gram NaNO3 çözünmeden kalır?Çözüm:

  25. Sayfa
  Örnek 8: 90 oC sıcaklıkta 462 gr doymuş KCl çözeltisi 40 oC’a kadar soğutulursa kaç gram KCl çöker.Çözüm:KARIŞIMLAR

  26. Sayfa
  Örnek 9: 30 oC sıcaklıkta 400 gr suya 150 gr KCl eklendiğinde, kaç gr KCl çözünmeden kalır.Çözüm:KARIŞIMLAR

  27. Sayfa
  Örnek 10: 60 oC’ta 200 gr suya 275 gr KNO3 atıldığında çöken KNO3’ı çözmek için kaç gram su gerekir? Çözüm:KARIŞIMLAR

  28. Sayfa
  KARIŞIMLARGazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık artıkça azalır. Aşağıdaki grafikte oksijenin sıcaklıkla değişimi grafiği verilmiştir.GAZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SICAKLIĞIN ETKİSİGazlı içeceklerin üzerinde “soğuk içiniz” yazmasının nedenini araştırınız.Araştırınız…

  29. Sayfa
  KARIŞIMLAR02050100Azot0,00290,00190,00120,003Oksijen0,00690,00430,00270,008Karbondioksit0,3350,1690,076-MaddeSıcaklık oCTablo: Bazı gazların 100 mL suda 1 atm basınçtaki çözünürlükleri gr/100 mL su

  30. Sayfa
  KARIŞIMLARSuda yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için suda çözünmüş oksijen gazına ihtiyaç duyarlar. Yaz günlerinde, havanın azalması, derinliği az olan sularda daha az balık yaşamasına neden olur. Derinlere inildikçe sıcaklık azalacağından çözünmüş oksijen gazı miktarı da artar.Bu nedenle balıklar, sıcak havalarda derin sulara gider.Meraklısına…

  31. Sayfa
  KARIŞIMLARGAZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE BASINCIN ETKİSİBasıncın çözünürlüğe etkisi katı ve sıvılarda yok denecek kadar azdır.Uyarı: Gaz çözünürlüğü ve basınç arasındaki ilişki nitel olarak Henry Kanunu ile ifade edilmiştir. Bu kanun; bir sıvı içerisinde bir gazın çözünürlüğünün çözeltinin üzerindeki basıncı ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla basınç artıkça gazın çözünürlüğü artar. 25 oC ‘ta azot ve oksijen gazlarının çözünürlüğünün basınçla değişim grafiği yandaki şekilde olduğu gibidir.

  32. Sayfa
  KARIŞIMLARÇözünürlük maddenin kimlik özelliği midir?Çözünürlük tabloları incelendiğinde hem katıların hem de gazların aynı sıcaklıkta farklı maddelerin çözünürlüklerinin de farklı olduğu görülür. O halde çözünürlük maddenin kimlik özelliklerindendir. Örneğin deneysel ölçümler sonucunda bir maddenin 20 oC’taki sudaki çözünürlüğü 11,1 gr/100 mL su olarak belirlemişsek bu maddenin Potasyum sülfat (K2SO4) olduğunu çözünürlük tablosuna bakarak söyleyebiliriz.Ancak bir maddenin yalnızca bir özelliğine bakarak hangi madde olduğunu söylemek doğru olmaz. Başka fiziksel özelliklerinin de bilinmesi gerekir.

  33. Sayfa
  KARIŞIMLARMakarna için koyduğumuz su tencerede kaynarken tuz atıldığında kaynamanın durduğu ve bir müddet sonra tekrar kaynamanın başladığı görülür. Tuzlu su bir karışım olduğuna,karışımların bileşenleri değiştikçe kaynama noktası, yoğunluk gibi fiziksel özellikleri nasıl değişir?Deniz suyu çeşitli tuzların çözünmüş olarak bulunduğu bir karışımdır. Farklı denizlerde bu tuz oranı farklı değerlerdedir. Bu farklılığın çeşitli nedenlerinden biri sıcaklık diğeri de o bölgedeki denizi besleyen akarsuların fazlalığıdır. Dünyada en tuzlu deniz İsrail ile Ürdün sınırındaki ölü denizdir.Ülkemizde Akdeniz’in suyu, Karadeniz’e göre neden daha tuzludur?Ölü Deniz’de yüzmek diğer denizlere göre daha kolaydır. Neden?KARIŞIMLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

  34. Sayfa
  KARIŞIMLARSaf maddelerin onları tanımamızı sağlayan kimlik özellikleri vardır. Karışımların ise bu tür kimlik özellikleri yoktur. Karışımların yoğunluk, kaynama noktası gibi özellikleri karışımı meydana getiren bileşenlerin birleşme oranına göre değişir.Örneğin suyun kaynama noktası 1 atm basınçta 100 oC iken glikolun kaynama noktası 198 oC’tur. Glikol – su karışımın kaynama noktası ise suyun kaynama noktasından yüksek, glikolun kaynama noktasından düşüktür. Kaynama noktası suyun kaynama noktasından yüksek olan glikolun donma noktası da suyun donma noktasından düşüktür.Glikol, suyun donma noktasında alçalmaya, kaynama noktasında yükselmeye neden olur.Motorlu araçların radyatörlerindeki suya kış aylarında neden glikol karıştırılır?KARIŞIMLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

  35. Sayfa
  KARIŞIMLARSuda çözünen tuzlar da suyun kaynama noktası alçalmasına neden olur. Suyun donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi çözünen tuzun miktarına bağlıdır.Kışın buzlanan yollara neden tuz atılır?KARIŞIMLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİÖzet…Karışımı oluşturan maddeler her oranda karışır.Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.Karışımın erime noktası ve kaynama noktası gibi özellikleri, karışımı oluşturan maddelerin karışma oranına göre değişir.Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır.Karışımların belirli bir formülü yoktur.Karışımların oluşması ya da ayrılmasında bileşiklere göre daha az enerji değişimi olur.

Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler Videoları

 • 10
  3 yıl önce

  Homojen ve Heterojen Karışımlar Örnekli Video Anlatımı

 • 6
  3 yıl önce

  Örneklerle Heterojen Karışımların Sınıflandırılması

 • 4
  3 yıl önce

  Homojen Karışım Nedir Örnekleri

Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler Soru & Cevap

 • 5

  2 yıl önce

  Soru : aslında çorbadao labilir hepsini karıstırıyor sun sonuçta

  2 ay önce
  Hic birşey anlamadım cnm

Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler Ek Bilgileri

 • 9
  3 yıl önce

  Karışımları olusturan farkli cins tanecikler yana farkli cins elementler veya farkli cins molekuller karisimi her yerine esit olarak dagilmissa bu karisimlara homogn karisim denir


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Karışımların nasıl ayırt edilir farkları. Yani homojen ve heterojen karışım farkı
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)